รายละเอียด Set Promotion ชุดสุดคุ้ม เรียน Online
SET ป.6 เข้าWIN ขั้นที่ 4 ⛳️Genius Elegance
แนวสสวท ประถมปลาย
- สรุปเข้ม คณิต วิทย์ ระดับประถม ครอบคลุม ครบถ้วนทุกเรื่องที่ใช้สอบ - เตรียมสอบ สสวท., สอบเข้า ม.1 ทุกสนามทั่วประเทศ - ฝึกวิเคราะห์ ตีโจทย์ซับซ้อนจนชำนาญ โจทย์ยากแค่ไหนก็ทำได้ - เทคนิคการตัดตัวเลือก เคล็ดลับจำสูตรให้แม่นยำ รูปแบบเฉพาะของ MU Tutor - คัดสรรโจทย์แข่งขัน และสนามสำคัญๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ - พบกับติวเตอร์มืออาชีพเฉพาะทาง ที่สอนมากกว่า 10 ปี
ระดับชั้น: ป.6 (ประถม)
เทอม: คอร์สพิเศษ
ระยะเวลาเรียน: 365 วัน
สามารถเรียนได้: 60 ชั่วโมง
ความยาว วีดีโอ: 60 ชั่วโมง
2,890 บาท
7,460 บาท
ซื้อ Set Promotion ชุดสุดคุ้ม เรียนที่บ้าน
ซื้อ Set Promotion ชุดสุดคุ้ม เพื่อไปเรียนที่สาขา
คอร์สเรียน
ประถม
ประถม - ป.6 คอร์สพิเศษ
รหัสคอร์สเรียน 271092
วิชา คอร์สสอบแข่งขัน
ชุดที่ 4 ตะลุยโจทย์ แนว สสวท. ประถมปลาย
คณิต : จำนวนนับ ตัวประกอบ เศษส่วน ทศนิยม
วิทย์ : ร่างกายมนุษย์ ร่างกายสัตว์ อาหารและการดำเนินชีวิต
ประถม
ประถม - ป.6 คอร์สพิเศษ
รหัสคอร์สเรียน 272092
วิชา คอร์สสอบแข่งขัน
ชุดที่ 4 ตะลุยโจทย์ แนว สสวท. ประถมปลาย
คณิต : สมการ ทิศและแผนผัง เส้นขนาน ความยาว
วิทย์ : ระบบนิเวศ ห่วงโซ่อาหาร สารในชีวิต กรด-เบส ตารางธาตุ สารและสสาร
ประถม
ประถม - ป.6 คอร์สพิเศษ
รหัสคอร์สเรียน 273092
วิชา คอร์สสอบแข่งขัน
ชุดที่ 4 ตะลุยโจทย์ แนว สสวท. ประถมปลาย
คณิต : สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม ปริมาตร การชั่ง เวลา
วิทย์ : ไฟฟ้า โลกและอวกาศ ลมฟ้าอากาศ แรงและการเคลื่อนที่ แสงและการมองเห็น
ประถม
ประถม - ป.6 คอร์สพิเศษ
รหัสคอร์สเรียน 274092
วิชา คอร์สสอบแข่งขัน
ชุดที่ 4 ตะลุยโจทย์ แนว สสวท. ประถมปลาย
คณิต : บทประยุกต์ สถิติและความน่าจะเป็น
วิทย์ : กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรณี พืช