รายละเอียดคอร์สเรียน I Style (วีดีโอ)
Genius Elegance II Level 2
272092
ชุดที่ 4 ตะลุยโจทย์ แนว สสวท. ประถมปลาย
คณิต : สมการ ทิศและแผนผัง เส้นขนาน ความยาว
วิทย์ : ระบบนิเวศ ห่วงโซ่อาหาร สารในชีวิต กรด-เบส ตารางธาตุ สารและสสาร
วิชา: คอร์สสอบแข่งขัน
ระดับชั้น: ป.6 (ประถม)
เทอม: คอร์สพิเศษ
ระยะเวลาเรียน: -
สามารถเรียนได้: 21 ชั่วโมง
ความยาว วีดีโอ: -
สาขา: สำนักงานใหญ่ (ทวีวัฒนา)
วันที่เริ่มเรียน: 19/01/2562
1,990 บาท
ซื้อคอร์สเรียน
ตัวอย่างคอร์สเรียน