Set เข้า Win พิชิต ม.1

หลักสูตร เข้า Win มีทั้งหมด 8ขั้น
ชุด A : ขั้น 1 – 4

ติวเข้มเนื้อหา ตะลุยโจทย์พร้อมสอบครบถ้วนทุกเนื้อหา
เต็มสตรีม อัดแน่น คะแนนปังแน่นอน เก่งขึ้น100%


ชุด B : ขั้น 5 – 8

เพิ่มทักษะ ตะลุยโจทย์ Pure Pure รูปแบบ Practice ภาคปฏิบัติ

ทำข้อสอบ เทคนิคจัดเต็ม เก็งทุกจุดที่ออกสอบ อัพคะแนนได้
พุ่งพรวด ขอเพียงเลือกขั้นให้ตรงกับใจ


>> เข้าWin ขั้นที่ 1

ติวเข้มตะลุยโจทย์ Advance ป.6 “เทอม1”

5วิชาหลัก : คณิต | วิทย์

รวม 76 ชม. ราคาปกติ 7,670฿ เหลือ 2,890฿

>> เข้าWin ขั้นที่ 2 
สสวท. คณิต/วิทย์ (ประถมต้น)

- สรุปเข้ม พร้อมโจทย์ คณิต วิทย์ ระดับประถมต้น ครบถ้วนทุกเรื่องที่ใช้สอบ

- เตรียมสอบ สสวท., สอบเข้า ม.1 ทุกสนามทั่วประเทศ

- ฝึกวิเคราะห์ ตีโจทย์ซับซ้อนจนชำนาญ

รวม 60 ชม. ราคาปกติ 6,960฿ เหลือ 2,890฿  


 >> เข้าWin ขั้นที่ 3

ติวเข้มตะลุยโจทย์ Advance “เทอม 2” จบหลักสูตรประถมฯ

5วิชาหลัก : คณิต | วิทย์ | อังกฤษ | ไทย | สังคม

รวม 46 ชม. ราคาปกติ 4,600฿ เหลือ 2,890฿


>> ขั้นที่ 4: สสวท.
คณิต/วิทย์ (ประถมปลาย)

- สรุปเข้ม พร้อมโจทย์ คณิต วิทย์ ระดับประถม ครบถ้วนทุกเรื่องที่ใช้สอบ

- เตรียมสอบ สสวท., สอบเข้า ม.1 ทุกสนามทั่วประเทศ

- ฝึกวิเคราะห์ ตีโจทย์ซับซ้อนจนชำนาญ

รวม 60 ชม. ราคาปกติ 7,460 ฿ เหลือ 2,890฿


>> ขั้นที่ 5  
สรุปแบบสุดติ่ง คณิต+วิทย์ พร้อมสอบ

- เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่เก็บเนื้อหามาครบหมดแล้ว

- ติวจบครบถ้วน รับไปเลย 2 วิชา คณิต วิทย์ ระดับประถม

- สรุปเข้มข้น กระชับ เจาะประเด็นพร้อมสอบที่สุด

- พร้อมเทคนิคและสูตรลัด อัพคะแนนพุ่ง ในเวลาเพียง 4 วัน ????

รวม 23 ชม. ราคาปกติ 3,080 ฿ เหลือ 2,890฿


>> ขั้นที่ 6 
ตะลุยโจทย์ Pure-Pure ภาคปฏิบัติ สอบเข้า ม.1 “ชุด I”

- 5วิชาหลัก : คณิต | วิทย์ | อังกฤษ | ไทย | สังคม

- ฝึกทำโจทย์ หัดคิด วิเคราะห์โจทย์จริงจากข้อสอบทั่วประเทศ

- จบปัญหาทำให้ได้ และทำให้ทัน พร้อมสอบแข่งขันฝึกฝนโจทย์ที่หลากหลาย

- แนวข้อสอบจริง จับเวลาจริง| โจทย์สสวท และPre-Test สอบเข้าโรงเรียนชื่อดัง

รวม 30 ชม. ราคาปกติ 3,190 ฿ เหลือ 2,890฿


>> ขั้นที่ 7  
ตะลุยโจทย์ Pure-Pure ภาคปฏิบัติ สอบเข้า ม.1 “ชุด II”

- ตะลุยโคตรโจทย์ 3วิชา เน้นหนักๆ วิทย์ คณิต อังกฤษ

- พร้อมสอบห้องเรียนพิเศษ GIFTED และทุกโรงเรียนชั้นนำ

รวม 90 ชม. ราคาปกติ 8,900 ฿ เหลือ 2,890฿


>> ขั้นที่ 8 
คณิต (โครตยาก...น้ำตาไหล) เพื่อสอบแข่งขันระดับโลก

โจทย์จริงแบบโครตยากระดับประเทศ เพื่อตอบสนองน้องๆ
ที่ต้องการเติมเต็มขั้นสุดในชีวิต เพื่อพร้อมรับมือทุกสนามสอบ

รวม 30 ชม. ราคาปกติ 3,190 ฿ เหลือ 2,890฿