เกี่ยวกับเรา
ด้วยความหวังและความเต็มใจเป็นอย่างยิ่งจากเรา ที่มีความสำนึกและความภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยมหิดล จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโรงเรียนกวดวิชาเอ็มยูติวเตอร์ โดยทีมงานพี่มหิดลติวเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมพี่มหิดลทุกคณะที่ใหญ่ที่สุด จากการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของหัวกระทิทุกๆคณะนั้น จึงทำให้การเรียนการสอนมีความหลากหลายและคุณภาพไปตามความถนัดและสาขาที่จบของผู้สอน ซึ่งผู้สอนทุกท่านมีความปรารถนาให้น้องๆได้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเด็กมหิดล และมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ ตามแต่ละคณะที่น้องต้องการ

เตรียมความพร้อมไปกับเรา ที่เอ็มยู ติวเตอร์

มหาวิทยาลัยจะเปิดรับนักศึกษาเป็นประจำทุกๆปี ซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็น ในการเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองก่อนเข้าสู่สนามสอบ ซึ่งพี่ๆ มหิดลติวเตอร์ จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆทั้งในด้านความรู้ ตลอดจนการจัดซื้อใบสมัคร และให้คำแนะนำในการสอบ
สำหรับน้องๆที่ยังเรียนอยู่ในระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น การเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญ
พี่ๆในทีมงานทุกคน จะช่วยแนะวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบที่สนุกสนาน และเตรียมสอบเข้าในสถาบันต่างๆตามที่แต่ละคนคาดหวังไว้
ด้วยความหวังและความเต็มใจเป็นอย่างยิ่งจากเรา ที่มีความสำนึกและความภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยมหิดล จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโรงเรียนกวดวิชาเอ็มยูติวเตอร์ โดยทีมงานพี่มหิดลติวเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมพี่มหิดลทุกคณะที่ใหญ่ที่สุด จากการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของหัวกระทิทุกๆคณะนั้น จึงทำให้การเรียนการสอนมีความหลากหลายและคุณภาพไปตามความถนัดและสาขาที่จบของผู้สอน ซึ่งผู้สอนทุกท่านมีความปรารถนาให้น้องๆได้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเด็กมหิดล และมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ ตามแต่ละคณะที่น้องต้องการ

เตรียมความพร้อมไปกับเรา ที่เอ็มยู ติวเตอร์

มหาวิทยาลัยจะเปิดรับนักศึกษาทั้งจากระบบ Ent' และ สอบตรง (โควตา) ในทุกๆปี ซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็น ในการเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองก่อนเข้าสู่สนามสอบ ซึ่งพี่ๆ มหิดลติวเตอร์ จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆทั้งในด้านความรู้ ตลอดจนการจัดซื้อใบสมัคร และให้คำแนะนำในการสอบ
สำหรับน้องๆที่ยังเรียนอยู่ในระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น การเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญ
พี่ๆในทีมงานทุกคน จะช่วยแนะวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบที่สนุกสนาน และเตรียมสอบเข้าในสถาบันต่างๆตามที่แต่ละคนคาดหวังไว้
ติวเตอร์
อาจารย์แจ็ค
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1


 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณทิต (สาธารณสุขศาตร์) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

อาจารย์แตงโม

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต​ (สาธารณสุขศาสตร์)​ ม.มหิดล


 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (พิษวิทยาและโภชนาการ​เพื่ออาหารปลอดภัย)​ ม.มหิดล

อาจารย์แบงค์

 ปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) ม.มหิดล

อาจารย์แอปเปิ้ล

 ปริญญาตรี คณะวิทยาลัยศาสนศึกษา (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) ม.มหิดล

 ปริญญาโท คณะสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย สาขาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
 (เอกการสอนภาษา) (Dean's List) ม.มหิดล 

อาจารย์แฮกริด
 National Institute of Development Institute, Bangkok, Thailand

Graduate School of Language and Comminication

Master of Arts Program in Language and Communication (International Program)

 

 Mahidol University, Nakorn Prathom, Thailand

Faculty of Liberal Arts, Majoring English

Bachelor of Arts in English
SECOND CLASS HONORS

อาจารย์โก้
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาลัยมหิดล
อาจารย์โบว์
 ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์สารสนเทศ