คำอุปสรรค (Prefixes) ที่น้องๆควรจำ!!!

วันนี้พี่ๆรวบรวม คำอุปสรรค (Prefixes) ที่น้องๆจำเป็นต้องนำไปใช้เรียนทั้ง วิชาเคมี ฟิสิกส์ หรือวิชาต่างๆ เพื่อง่ายแก่การจดจำ มาให้น้องๆได้เอาไปลองอ่าน ท่อง ถ้าน้องๆท่องได้ พี่เชื่อเลยว่า Part คำนวณจะง่ายดั่งปลอกกล้วยเข้าปากเลย ดีๆแบบนี้รออะไรล่ะคะน้องๆ มาดูกันเลย 

ตัว     แทนด้วยคำอุปสรรคมิลิ (m) ดังนั้น อาจเขียนใหม่ได้ว่า 0.002 เมตร เท่ากับ 2 มิลลิเมตร (mm) ดังนั้น คำอุปสรรค์ คือ คำที่ใช้นำหน้าหน่วยมูลฐานตัวสิบยำกำลัง( ตัวพหุคูณ ) นั้นเอง 

ประโยชน์ของคำอุปสรรค คือ ช่วยเปลีย่นหน่วยให้เหมาะสม


สูตรการเปลี่ยนหน่วย  =  คำอุปสรรคเดิม / คำอุปสรรคที่ต้องการเปลี่ยน

ข่าวสารทั้งหมด