ชื่อธาตุใหม่ 4 ตัวในตารางธาตุ

สหภาพเคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต์ระหว่างประเทศ (International Union of Pure and Applied Chemistry หรือ IUPAC) มีมติอย่างเป็นทางการ ประกาศชื่อธาตุใหม่ 4 ตัวในตารางธาตุ ดังต่อไปนี้ • - ธาตุลำดับที่ 113 ชื่อ Nihonium สัญลักษณ์ Nh

 • - ธาตุลำดับที่ 115 ชื่อ Moscovium สัญลักษณ์ Mc

 • - ธาตุลำดับที่ 117 ชื่อ Tennessine สัญลักษณ์ Ts

 • - ธาตุลำดับที่ 118 ชื่อ Oganesson สัญลักษณ์ Og
  ที่มาของธาตุทั้ง 4 ตัวนี้ สหภาพเคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต์ระหว่างประเทศ ได้อธิบายไว้ว่า

  ธาตุลำดับที่ 113 ชื่อ Nihonium สัญลักษณ์ Nh ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการ RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science (Japan) ประเทศญี่ปุ่น โดย Nh มาจากคำว่า Nihon ซึ่งเป็นคำเรียกชื่อประเทศญี่ปุ่น

  - ธาตุลำดับที่ 115 ชื่อ Moscovium สัญลักษณ์ Mc ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการ Joint Institute for Nuclear Research, Dubna (Russia) ในประเทศรัสเซีย โดยชื่อธาตุได้มาจากชื่อเมือง Moscow ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันวิจัยแห่งนี้

  - ธาตุลำดับที่ 117 ชื่อ Tennessine สัญลักษณ์ Ts ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการ Oak Ridge National Laboratory (USA), Vanderbilt University (USA), Lawrence Livermore National Laboratory (USA) ซึ่งเป็นผู้ร่วมค้นพบธาตุนี้ ชื่อธาตุตั้งชื่อตามรัฐ Tennessee ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้องปฏิบัติการแห่งนี้

  - ธาตุลำดับที่ 118 ชื่อ Oganesson สัญลักษณ์ Og ค้นพบโดยทีมวิจัยจากห้องปฏิบัติการ Joint Institute for Nuclear Research, Dubna (Russia) และ Lawrence Livermore National Laboratory (USA) ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ ศาสตราจารย์ Yuri Oganessian ผู้บุกเบิกการวิจัย   ที่มาของเนื้อหา

  IUPAC ANNOUNCES THE NAMES OF THE ELEMENTS 113, 115, 117, AND 118. สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557. https://iupac.org/iupac-announces-the-names-of-the-elements-113-115-117-and-118/ และ http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/32060


ข่าวสารทั้งหมด